Till innehåll på sidan

Modulerna

RAMP I: Checklista-bedömning

RAMP I är ett bedömningsverktyg, avsett för screening av belastningsergonomiska riskfaktorer vid arbete som innefattar manuell hantering och som kan öka risken för belastningsbesvär.

RAMP II: Fördjupad analys

RAMP II är ett bedömningsverktyg, avsett för en fördjupad bedömning av belastningsergonomiska riskfaktorer vid arbete som innefattar manuell hantering och som kan öka risken för belastningsbesvär.

Resultatmodulen: Visa resultat på olika nivå och i olika omfattning

Resultatmodulen kan användas för att visa resultaten på olika detaljnivåer och olika omfattning. Tre detaljnivåer finns tillgängliga:

  1. Detaljerad, där alla bedömda riskfaktorer redovisas.
  2. Riskområde, där riskerna redovisas för de sju riskområdena.
  3. Övergripande, som visar resultaten på färgkodnivå. Fyra nivåer på omfattning är möjliga: en enda arbetsstation eller ett arbete, en avdelning, en fabrik eller arbetsplats, eller hela företaget.

Resultatmodulen är utvecklad som ett separat Excel-program, ett för RAMP I och ett för RAMP II. Resultaten från en specifik riskbedömning på detaljerad nivå redovisas i respektive Excel-program för RAMP I och RAMP II (fliken “Resultat”).

Åtgärdsmodulen: Åtgärdsmodell, åtgärdsförslag och handlingsplan

Åtgärdsmodulen är avsedd för att stötta åtgärdsarbetet. Den består av tre delar:

  1. Åtgärdsmodellen, som är avsedd att användas av företaget som ett stöd för att systematiskt utveckla åtgärdsförslag för att minska de risker som identifierats med hjälp av RAMP. Den kan skrivas ut för att exempelvis användas vid workshops.
  2. Åtgärdsförslagen, som automatiskt genererar åtgärdsförslag för att minska de risker som har bedömts som ökad risk (gult i RAMP II) eller hög risk (röd i RAMP I och RAMP II).
  3. Handlingsplanen, som kan användas för att planera, dokumentera och följa upp riskminskande åtgärder för att stötta ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Åtgärdsmodulen är integrerad i excelprogrammen till RAMP I och RAMP II och finns i flikarna: ”Åtgärdsmodell", “Åtgärdsförslag" och “Handlingsplan”.
Innehållsansvarig:Linda Rose
Tillhör: RAMP
Senast ändrad: 2018-03-08