RAMP

Ladda ner

Våra RAMP-program är gratis. Excel 2010 eller senare version krävs.

Publikationer

Läs slutrapport och relevanta publikationer som ligger till grund för RAMP.

RAMP - Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively

Uppdaterad version av RAMP-programmen: version (v1.03).
Sedan lanseringen av den digitaliserade versionen av RAMP©-verktyget i maj 2017 har vi upptäckt några fel. Dessa har rättats och vi ber dig om att använda den nya versionen av RAMP-verktyget (v1.03) istället, som finns gratis i nedladdningsbar form på i vänstermenyn.

RAMP är ett verktyg som stöder bedömningen och hanteringen av belastningsergonomiska risker i arbeten med manuell hantering. Det är forskningsbaserat och utvecklat i Sverige, i nära samarbete mellan forskare vid KTH Kungliga tekniska högskolan och praktiker på företag i ett projekt finansierat av i huvudsak AFA Försäkring och de medverkande företagen.

RAMP består av fyra moduler:

  • Det checklista-baserade RAMP I för screening av belastningsergonomiska risker.
  • RAMP II som möjliggör en mer djupgående analys-
  • Resultatmodulen för att presentera, visualisera och kommunicera resultaten.
  • Åtgärdsmodulen, som stödjer utveckling av risksänkande åtgärder och systematisk riskhantering.

En digitaliserad version av RAMP-verktyget finns för fri nerladdning från denna hemsida. De olika programmen och deras innehåll beskrivs nedan.

OBS! Excel 2010 eller nyare versioner av Excel krävs för att använda RAMP-verktyget.

Vid frågor kontakta Linda Rose

Till sidans topp