Till innehåll på sidan

RAMP - Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively

Våra RAMP-program är gratis. Excel 2010 eller senare version krävs.

Aktuellt

Om RAMP-onlinekurserna

Vi har nu anpassat RAMP-onlinekurserna till en ny plattform. Dock väntar vi på ett klargörande av juridiska detaljer för att kunna lansera kurserna som planerat. Vi uppskattar att vi kan lansera dem under hösten 2021, troligen i oktober eller november. Tack för ditt tålamod. Vi kommer att uppdatera informationen i mitten av oktober, så återkom för en uppdatering då.

Under tiden kanske kursen “Belastningsergonomi – riskbedömning och utveckling” (på svenska) är intressant för dig. Den har läraktiviteter generellt schemalagda på torsdagar mellan 15-17. Du hittar mer information om kursen här .

Om RAMP

RAMP är ett verktyg som stöder bedömningen och hanteringen av belastningsergonomiska risker i arbeten med manuell hantering. Det är forskningsbaserat och utvecklat i Sverige, i nära samarbete mellan forskare vid KTH Kungliga tekniska högskolan och praktiker på företag i ett projekt finansierat av i huvudsak AFA Försäkring och de medverkande företagen.

RAMP består av fyra moduler:

  • Det checklista-baserade RAMP I för screening av belastningsergonomiska risker.
  • RAMP II som möjliggör en mer djupgående analys-
  • Resultatmodulen för att presentera, visualisera och kommunicera resultaten.
  • Åtgärdsmodulen, som stödjer utveckling av risksänkande åtgärder och systematisk riskhantering.

En digitaliserad version av RAMP-verktyget finns för fri nerladdning från denna hemsida. De olika programmen och deras innehåll beskrivs nedan.

OBS! Excel 2010 eller nyare versioner av Excel krävs för att använda RAMP-verktyget.

Vid frågor kontakta Linda Rose

Innehållsansvarig:Linda Rose
Tillhör: RAMP
Senast ändrad: 2021-09-30