Till innehåll på sidan

Om RAMP

RAMP är ett verktyg som stöder bedömningen och hanteringen av belastningsergonomiska risker i arbeten med manuell hantering. Det är forskningsbaserat och utvecklat i Sverige, i nära samarbete mellan forskare vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan och praktiker på företag i ett projekt finansierat av i huvudsak AFA Försäkring och de medverkande företagen.

RAMP består av fyra moduler:

  • Det checklista-baserade RAMP I för screening av belastningsergonomiska risker
  • RAMP II som möjliggör en mer djupgående analys
  • Resultatmodulen för att presentera, visualisera och kommunicera resultaten
  • Åtgärdsmodulen, som stödjer utveckling av risksänkande åtgärder och systematisk riskhantering

En digitaliserad version av RAMP-verktyget finns för fri nerladdning från denna hemsida. De olika programmen och deras innehåll beskrivs nedan.

OBS! Excel 2010 eller nyare versioner av Excel krävs för att använda RAMP-verktyget.

Innehållsansvarig:Linda Rose
Tillhör: RAMP
Senast ändrad: 2018-03-08