Till innehåll på sidan

Programmen

RAMP I-programmet

Med RAMP I-programmet kan du göra en RAMP I-bedömning och visa resultatet från bedömningen på detaljerad nivå. RAMP I-programmet innehåller även Åtgärdsmodulen med:

  1. Åtgärdsmodellen för att stödja utvecklingen av riskminskande åtgärder för identifierade belastningsergonomiska risker på företaget.
  2. Automatiskt genererade Åtgärdsförslag för de risker som bedömts med hög risk- och prioritetsnivå (färgkodade som ”röda”).
  3. En mall för Handlingsplan där resultatet från det bedömda fallet redan är införda.

OBS! Läs Introduktionsfliken i RAMP I-programmet innan du börjar använda det. Den innehåller viktig information om verktygets och programmets användning.

RAMP II-programmet

Med RAMP II-programmet kan du göra en RAMP II-bedömning och visa resultatet från bedömningen på detaljerad nivå. RAMPI I-programmet innehåller även Åtgärdsmodulen, med:

  1. Åtgärdsmodellen för att stödja utvecklingen av riskminskande åtgärder för identifierade belastningsergonomiska risker på företaget.
  2. Automatiskt genererade Åtgärdsförslag för de risker som bedömts med ökad risk- och prioritetsnivå (färgkodade som ”gula”) och de som bedömts med hög risk- och prioritetsnivå (färgkodade som ”röda”).
  3. En mall för Handlingsplan där resultatet från det bedömda fallet redan är införda.

OBS! Läs Introduktionsfliken i RAMP I-programmet innan du börjar använda det. Den innehåller viktig information om verktygets och programmets användning.

RAMP I:s Resultatprogram

Med RAMP I:s Resultatprogram kan du sammanställa resultat från mer än en riskbedömning och visa resultaten på olika detaljnivå.

Resultatet kan också presenteras med olika omfattning, till exempel för en arbetsstation, en eller flera avdelningar, en arbetsplats eller en hel koncern. Resultaten kan visas på tre detaljnivåer: detaljerad nivå, riskområdesnivå och översiktlig nivå.

RAMP II:s Resultatprogram

Med RAMP II:s Resultatprogram kan du sammanställa resultat från mer än en riskbedömning och visa resultaten på olika detaljnivå.

Resultatet kan också presenteras med olika omfattning, till exempel för en arbetsstation, en eller flera avdelningar, en arbetsplats eller en hel koncern. Resultaten kan visas på tre detaljnivåer: detaljerad nivå, riskområdesnivå och översiktlig nivå.

Innehållsansvarig:Linda Rose
Tillhör: RAMP
Senast ändrad: 2018-03-08