Till innehåll på sidan

RAMP - Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively

Våra RAMP-program är gratis. Excel 2010 eller senare version krävs.

Aktuellt

Från hösten 2023 kommer KTH att erbjuda två typer av kurser om RAMP-verktyget:

  1. Öppna-för-alla online-kurser på engelska 
  2. Livslångt lärande-kurser, till del på svenska. Dessa består av materialet i de öppna-för-alla kurserna och dessutom av online-seminarier och ytterligare uppgifter.

RAMP öppna-för-alla online-kurser planeras att ges från hösten 2023 igen

Vi arbetar för närvarande med att omforma det populära, helt on-line-baserade utbildningspaket i RAMP-verktyget till en digital KTH plattform. I tre kurser lär du dig tillämpa hela riskhanteringsprocessen, från riskidentifiering och riskbedömning till konkreta handlingsplaner och uppföljningar.

Vi planerar att lansera dessa tre kurser, som ges på engelska, igen med start under hösten 2023 Vi kommer att lägga ut mer information kommer om detta här, så återkom gärna hit i slutet av augusti 2023.

Kurserna är på engelska, läses online och du styr din egen studietakt. De tre kurserna kan läsas fristående och är kostnadsfria. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.

I RAMP kurs 1: Assessment of Work-Related Injury Risks using RAMP I (Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I), får du en översikt över hela RAMP-verktyget och lär dig att identifiera och bedöma belastningsergonomiska risker med hjälp av den första modulen i RAMP-verktyget (RAMP I).

I RAMP-kurs 2: Risk Management of Work-Related Injuries using RAMP II (Riskhantering av arbetsrelaterade skador med RAMP II), lär dig att använda alla fyra modulerna i RAMP-verktyget. Detta inkluderar till exempel hur man presenterar resultat från riskbedömningar för olika intressenter inom en organisation och hur du skapar handlingsplaner för förbättringar.

I RAMP-kurs 3: Proficiency in using RAMP for Risk Management of Work-Related Injuries (Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador) lär du dig att använda alla fyra modulerna i RAMP-verktyget och blir skicklig i att hantera hela riskhanteringsprocessen. Du får arbeta med autentiska fall från näringslivet.

Kurserna har utvecklats med stöd från Scania, Avonova, EIT Health, Loods Åkeri, Svenskt Butikskött AB, Ensto Ensek AS and Arla Foods AB.

RAMP livslångt-lärandekurserna kommer att ges igen under hösten 2023

KTH erbjuder ett utbildningspaket i RAMP-verktyget som en del i KTH:s satsning på livslång lärande kurser. Dessa kurser ges till del på svenska och ges under hösten 2023 igen. I tre kurser (CH209V, 210V, 211V) som ges efter varandra, lär du dig tillämpa hela riskhanteringsprocessen, från riskidentifiering och riskbedömning till konkreta handlingsplaner och uppföljningar.

Dessa kurser består till del av materialet i de öppna-för-alla RAMP-kurserna på engelska (v.g. se ovan) och till del av digitala seminarier och kopplade till seminarierna, i huvudsak på svenska. Var och en av dessa kurser ger 2,5 hp vid godkänd kurs. Mer information om kurserna, förkunskapskrav, ansökan, etc, hittar du här.

En digitaliserad version av RAMP-verktyget finns för fri nerladdning från denna hemsida. 

OBS! Excel 2010 eller nyare versioner av Excel krävs för att använda RAMP-verktyget.

Vid frågor kontakta Linda Rose

Innehållsansvarig:Linda Rose
Tillhör: RAMP
Senast ändrad: 2023-04-26