Till innehåll på sidan

RAMP – Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively

Våra RAMP-program är gratis. Excel 2010 eller senare version krävs.

Aktuellt

KTH:s öppna-för-alla online-kurser om RAMP ges mellan 13 februari och 5 juni, 2024

Vi har omformat det populära, onlinebaserade utbildningspaket i RAMP-verktyget till en digital KTH-plattform. De tre kurserna (på engelska) ges mellan 13 februari och 5 juni, 2024. Du kommer att hitta information om hur du kan registrera dig till kurserna på denna webbplats från den 5 februari 2024, som också är det datum registreringen öppnar.

I tre kurser lär du dig tillämpa hela riskhanteringsprocessen, från riskidentifiering och riskbedömning till konkreta handlingsplaner och uppföljningar. Kurserna är på engelska, läses online och du styr din egen studietakt. De tre kurserna kan läsas fristående av varandra och är kostnadsfria. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.

I RAMP kurs 1: Assessment of Work-Related Injury Risks using RAMP I (Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I), får du en översikt över hela RAMP-verktyget och lär dig att identifiera och bedöma belastningsergonomiska risker med hjälp av den första modulen i RAMP-verktyget (RAMP I).

I RAMP-kurs 2: Risk Management of Work-Related Injuries using RAMP II (Riskhantering av arbetsrelaterade skador med RAMP II), lär dig att använda alla fyra modulerna i RAMP-verktyget. Detta inkluderar till exempel hur man presenterar resultat från riskbedömningar för olika intressenter inom en organisation och hur du skapar handlingsplaner för förbättringar.

I RAMP-kurs 3: Proficiency in using RAMP for Risk Management of Work-Related Injuries (Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador) får du träna dig att använda alla fyra modulerna i RAMP-verktyget och blir skicklig i att hantera hela riskhanteringsprocessen. Du får arbeta med autentiska fall från näringslivet.

Kurserna har utvecklats med stöd från Scania, Avonova, EIT Health, Loods Åkeri, Svenskt Butikskött AB, Ensto Ensek AS och Arla Foods AB.

En digitaliserad version av RAMP-verktyget finns för fri nerladdning från denna hemsida. 

OBS! Excel 2010 eller nyare versioner av Excel krävs för att använda RAMP-verktyget.

Vid frågor kontakta Linda Rose

Innehållsansvarig:Linda Rose
Tillhör: RAMP
Senast ändrad: 2023-11-09