Till innehåll på sidan

RAMP – Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively

Våra RAMP-program är gratis. Excel 2010 eller senare version krävs.

Aktuellt

Februari 2024: KTH:s öppna-för-alla online-kurser om RAMP är öppna för registrering!

Kurserna ges mellan 13 februari och 5 juni 2024! Se nedan!

Januari 2024: RAMP 2.0 lanserad!

I januari 2024 lanserade KTH:s Ergonomiavdelning den preliminära engelska versionen av Excelprogrammen av det nya RAMP-verktyget, ”RAMP 2.0”. Den svenska versionens lansering är planerad till våren 2024. Från den här webbplatsen kan du ladda ner de tre nya RAMP 2.0-programmen och användarmanualen, alla utan kostnad.

Huvudnyheterna i RAMP 2.0 är:

  • Utvidgat tillämpningsområde: Detta uppnås främst via den nya Handmodellen. RAMP-verktyget kan nu även användas för riskbedömning och riskhantering inom belastningsergonomi av arbetsuppgifter med upprepad kraftutövning av handen eller fingrarna samt arbetsuppgifter där handen är utsatt för stötar eller reaktionskrafter.
  • Uppdaterad RAMP-förkortning: Det utvidgade tillämpningsområdet, från manuell hantering till att nu även inkludera arbete där händerna används mycket, återspeglas i den nya versionen av vad RAMP står för, vilket i RAMP 2.0 är “Risk Assessment and Management tool for manual work Proactively.”
  • Nyckeltal: Nyckeltal baserade på RAMP-resultat kan användas för att identifiera och visualisera trender av det systematiska riskhanteringsarbetets effekter inom belastningsergonomi och vara ett stöd för ledningsgrupper som del av deras bas för mer välgrundade beslut och för verksamhetsstyrning.
  • Riskhanteringsstöd-modulen: Denna består av tre delar: en om riskhanteringsprocesser, en där RAMP-resultat från flera bedömningar kan samlas och visualiseras på olika detaljnivå (den tidigare ”Resultatmodulen”) och en del med nyckeltal.
  • Ökad användbarhet i RAMP II Excelprogrammet: Den främsta uppdateringen är att riskbedömningarna matas in direkt för varje bedömd fråga i motsvarande riskområdesflik och automatiskt visas i resultatdelen.
  • Webbaserad version: För att öka RAMP-verktygets användbarhet har en webbaserad version utvecklats. Nu arbetar vi med finjusteringar av den och planerar lanseringen av den engelska versionen till sommaren 2024 och lanseringen av den svenska versionen till hösten 2024. Håll utkik här efter webbversionen!

Vi tar gärna emot feedback på denna preliminära version av RAMP 2.0 till och med den 15 maj 2024. Baserat på användaråterkopplingen, planerar vi att uppdatera programmen och manualen och lansera RAMP 2.0 (version 2.01).

Vi välkomnar era reflektioner via RAMP-supportens e-postadress: ramp-support@cbh.kth.se .

KTH:s öppna-för-alla online-kurser om RAMP är öppna för registrering och ges mellan 13 februari och 5 juni 2024!

Vi har omformat det populära, onlinebaserade utbildningspaket i RAMP-verktyget till en digital KTH-plattform. De tre kurserna (på engelska) ges mellan 13 februari och 5 juni, 2024.

Registreringen för de tre RAMP-kurserna för denna kursomgång är nu öppen! Här är länkarna till registreringen till RAMP-kurserna:

RAMP-kurs 1 – Denna kurs ges 13 februari–5 juni 2024

RAMP-kurs 2 – Denna kurs ges 27 februari–5 juni 2024

RAMP-kurs 3 – Denna kurs ges 19 mars–5 juni 2024

Om du får problem med registreringen, till exempel att du inte får något bekräftelsemejl, vänligen skicka ett mejl med ämnesrubriken ”Aktivera RAMP-kursregistrering” till kursmentor@kth.se

I tre kurser lär du dig tillämpa hela riskhanteringsprocessen, från riskidentifiering och riskbedömning till konkreta handlingsplaner och uppföljningar. Kurserna är på engelska, läses online och du styr din egen studietakt. De tre kurserna kan läsas fristående av varandra och är kostnadsfria. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.

I RAMP kurs 1: Assessment of Work-Related Injury Risks using RAMP I (Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I), får du en översikt över hela RAMP-verktyget och lär dig att identifiera och bedöma belastningsergonomiska risker med hjälp av den första modulen i RAMP-verktyget (RAMP I).

I RAMP-kurs 2: Risk Management of Work-Related Injuries using RAMP II (Riskhantering av arbetsrelaterade skador med RAMP II), lär dig att använda alla fyra modulerna i RAMP-verktyget. Detta inkluderar till exempel hur man presenterar resultat från riskbedömningar för olika intressenter inom en organisation och hur du skapar handlingsplaner för förbättringar.

I RAMP-kurs 3: Proficiency in using RAMP for Risk Management of Work-Related Injuries (Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador) får du träna dig att använda alla fyra modulerna i RAMP-verktyget och blir skicklig i att hantera hela riskhanteringsprocessen. Du får arbeta med autentiska fall från näringslivet.

Kurserna har utvecklats med stöd från Scania, Avonova, EIT Health, Loods Åkeri, Svenskt Butikskött AB, Ensto Ensek AS och Arla Foods AB.

Här är en video från vår huvudfinansiär AFA Försäkring:

En digitaliserad version av RAMP-verktyget finns för fri nerladdning från denna hemsida. 

OBS! Excel 2010 eller nyare versioner av Excel krävs för att använda RAMP-verktyget.

Vid frågor kontakta Linda Rose

Innehållsansvarig:Linda Rose
Tillhör: RAMP
Senast ändrad: 2024-03-08