Till innehåll på sidan

Onlinekurser i RAMP-verktyget

KTH:s öppna-för-alla online-kurser om RAMP är öppna för registrering och ges mellan 13 februari och 5 juni 2024!

Vi har omformat det populära, onlinebaserade utbildningspaket i RAMP-verktyget till en digital KTH-plattform. De tre kurserna (på engelska) ges mellan 13 februari och 5 juni, 2024.

Registreringen för de tre RAMP-kurserna för denna kursomgång är nu öppen! Här är länkarna till registreringen till RAMP-kurserna:

RAMP-kurs 1 – Denna kurs ges 13 februari–5 juni 2024

RAMP-kurs 2 – Denna kurs ges 27 februari–5 juni 2024

RAMP-kurs 3 – Denna kurs ges 12 mars–5 juni 2024

Om du får problem med registreringen, till exempel att du inte får något bekräftelsemejl, vänligen skicka ett mejl med ämnesrubriken ”Aktivera RAMP-kursregistrering” till kursmentor@kth.se

I tre kurser lär du dig tillämpa hela riskhanteringsprocessen, från riskidentifiering och riskbedömning till konkreta handlingsplaner och uppföljningar. Kurserna är på engelska, läses online och du styr din egen studietakt. De tre kurserna kan läsas fristående av varandra och är kostnadsfria. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.

I RAMP kurs 1: Assessment of Work-Related Injury Risks using RAMP I (Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I), får du en översikt över hela RAMP-verktyget och lär dig att identifiera och bedöma belastningsergonomiska risker med hjälp av den första modulen i RAMP-verktyget (RAMP I).

I RAMP-kurs 2: Risk Management of Work-Related Injuries using RAMP II (Riskhantering av arbetsrelaterade skador med RAMP II), lär dig att använda alla fyra modulerna i RAMP-verktyget. Detta inkluderar till exempel hur man presenterar resultat från riskbedömningar för olika intressenter inom en organisation och hur du skapar handlingsplaner för förbättringar.

I RAMP-kurs 3: Proficiency in using RAMP for Risk Management of Work-Related Injuries (Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador) får du träna dig att använda alla fyra modulerna i RAMP-verktyget och blir skicklig i att hantera hela riskhanteringsprocessen. Du får arbeta med autentiska fall från näringslivet.

Kurserna har utvecklats med stöd från Scania, Avonova, EIT Health, Loods Åkeri, Svenskt Butikskött AB, Ensto Ensek AS och Arla Foods AB.

RAMP livslångt lärande-kurserna kommer att ges igen under hösten 2024

KTH erbjuder ett utbildningspaket i RAMP-verktyget som en del i KTH:s satsning på livslångt lärande-kurser. Dessa kurser ges till del på svenska och ges under hösten 2024 igen. I tre kurser (CH209V, 210V, 211V) som ges efter varandra, lär du dig tillämpa hela riskhanteringsprocessen, från riskidentifiering och riskbedömning till konkreta handlingsplaner och uppföljningar.

Dessa kurser består till del av materialet i de öppna-för-alla RAMP-kurserna på engelska (v.g. se ovan) och till del av digitala seminarier och kopplade till seminarierna, i huvudsak på svenska. Var och en av dessa kurser ger 2,5 hp vid godkänd kurs. Mer information om kurserna, förkunskapskrav, ansökan, etc. hittar du här.

Vill du se hela utbudet av fristående kurser inom Livslångt lärande på KTH går du in här.

Innehållsansvarig:Linda Rose
Tillhör: RAMP
Senast ändrad: 2024-02-19