Till innehåll på sidan

Ladda ner!

Kontakta oss via kontaktformuläret  om du vill rätta, radera eller justera felaktiga uppgifter. KTH är enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) skyldig att efter ansökan lämna information om KTH:s behandling av dina personuppgifter. En sådan ansökan ska vara skriftligen och egenhändigt signerad. Ansökan skickas till: KTH, Personuppgiftsombudet, Brinellvägen 8, 100 44 Stockholm.

Innehållsansvarig:Linda Rose
Tillhör: RAMP
Senast ändrad: 2024-01-30