Utbildning & träning

Det finns ett relativt stort intresse för kurser om eller träning i hur man använder RAMP-verktyget. Vi vet att utbildningar/träningsprogram har genomförts av vissa organisationer, till exempel en kurs på Högskolan i Gävle. Vi har ingen lista över sådana aktiviteter, men är medvetna om behovet.

För att möta detta behov pågår en utveckling av tre massiva öppna online-kurser (MOOC:ar) om RAMP-verktyget. De kommer att finnas tillgängliga på edx.org via KTH.

Den första kursen har en planerad release till 4 april 2018. Resterande kurser planeras att släppas senare under året. Syftet med kurserna är att ge tilltänkta användare adekvat kunskap och träning i hur man använder och implementeraer RAMP-verktyget.

Kurserna kommer att kunna följas utan avgift. Dessutom kommer det finans möjligheter att förvärva professionella certifikat på användningen av RAMP-verktyget.

Till sidans topp